Vilken ålder är bäst mellan syskon? Experterna Louise Hallin och Maria Klein svarar!
Bild: Folio Images

Vilken ålder är bäst mellan syskon? Tre experter svarar!

Är tätt mellan syskon bättre, eller hellre ett par år emellan? Finns det en perfekt ålder för att skaffa ett syskon? Här ger tre experter sin syn och sina bästa råd för dig som funderar på när det är rätt tajming att försöka få ett barn till.

Elisabeth Schönbeck, beteendevetare med inriktning på syskonrelationer och småbarnspedagog:

”Vi tror att vi behandlar syskon lika, men undersökningar visar att det inte stämmer”

– ”Relationen med våra syskon är förmodligen den längsta vi har i våra liv och ibland den mest komplicerade. Att växa upp med syskon är ett träningsläger inför livet som vuxen. Många barn hinner inte att knyta an ordentligt till sina föräldrar innan de får syskon. Det är först i treårsåldern som de flesta barn har klarat av sin individuations- och separationsfas. De är mer självständiga och att få syskon är inte ett lika stort hot, då det inte blir samma kamp om föräldrarnas kärlek och uppmärksamhet.

Att vi behandlar syskon olika är oundvikligt. Vår instinkt är att skydda det minsta barnet. Tätt mellan barnen gör att storasyskonet, som fortfarande är väldigt litet, får ta ett större ansvar och klara sig mer på egen hand. Undersökningar visar att vi skäller mer på det äldsta barnet. Storasyskonet får ofta uppmärksamhet för sin prestation till skillnad från småsyskon som i större grad bedöms för den person de är. Genom att vara medveten om de här mönstren kan vi se till att inte överdriva dem.”


 Louise Hallin, barnmorska och leg psykoterapeut:

”Stress är barnens värsta fiende”

– ”Dagens föräldrar är hårt belastade i sina liv. Det är en konstant tidspress och många saker som ska göras samtidigt. Ju mer stressat ni lever desto glesare mellan barnen är mitt bästa råd. Det ger er som föräldrar och hela familjen större möjlighet till ett lugn. Stress är barnens värsta fiende.

Utgår man helt och hållet från barnets perspektiv är 3 år den optimala åldern för att få ett syskon. En treåring är en mognare person som kan röra sig fritt, och har större möjlighet att uttrycka sig verbalt. De har egna vänner och de allra flesta tycker att förskolan är rolig. Sett ur föräldrarnas perspektiv blir det en friare situation som skapar mer tid att ägna åt båda barnen.

Det är en stor omställning att få barn nummer två och det är svårt att förutse hur det blir. Men er ork kommer att påverka hur alla i familjen mår. Se till att glappet mellan förväntningar och hur er verklighet ser ut blir så litet som möjligt. Ju mindre glapp desto mindre risk för konflikter.
 


 
Maria Klein, familjecoach:

”Det är inte en självklarhet att syskon ska bli kompisar för livet”

– ”Att få barn tätt ställer speciella krav både på föräldrarna och det äldre barnet. Den viktigaste frågan som varje förälder ska ställa sig är om det finns tillräckligt med tid och energi för det barn ni har och det som ska komma. Det är lätt att man överskattar det äldre barnets förmågor när det kommer ett syskon. Det är en enorm förändring för ett litet barn att gå från att vara familjens mittpunkt till att få en konkurrent som tar tid och plats i föräldrarnas liv.

Det finns inga rätt eller fel när det gäller vilken ålder som är bäst att skaffa syskon. Alla måste ta ställning till vad som passar sin familj bäst. Oavsett vilken åldersskillnad det är mellan syskonen är det viktigt att komma ihåg att de är olika personligheter. Det är ingen självklarhet att de ska bli kompisar för livet.
 


Experternas 4 tips för en bra syskonrelation

  • Undvik att jämföra barnen med varandra. Jämförelsen ligger alltid en värdering.
  • Ge barnen lika mycket tid och uppmärksamhet.
  • Avsätt tid för egentid med varje barn.
  • Undvik konkurrens mellan syskonen genom att låta varje barn utöva den hobby eller aktivitet som hen tycker är roligast.

BONUS: Lyssna på podd om syskonrelationen

I det här avsnittet av Rulla vagn-podden pratar vi bara om syskonrelationen med psykologen Martin Forster. Vi snackar om hur du löser bråk på rätt sätt, vad som är viktigt för att minska rivaliteten och vad som är positivt för relationen.